Kyan

Gebruiksvoorwaarden

Dit gedeelte van de website is eigenlijk bedoeld voor je ouders of verzorgers en bevat juridische informatie. Hierin staat wat je wel en niet mag doen met alles wat je op de Pebble TV website vindt. De informatie op deze website is met zorg samengesteld en wij hopen dat je in de eerste plaats natuurlijk veel plezier beleeft aan deze website. Ook willen wij graag dat je het volgende weet.

Wanneer jij jonger bent dan 16 jaar, dan zijn jouw ouders of verzorgers verantwoordelijk voor alles wat jij doet op het internet. Het is belangrijk dat je ouders of verzorgers weten wat je doet op het internet. Daarom vragen wij jou om je ouders of verzorgers eerst toestemming te vragen of je deze website mag bezoeken. Wij vragen je ook om geen gegevens van jezelf zo maar op deze website te zetten, maar om je ouders of verzorgers te vragen dit voor je doen of je hierbij te helpen.

Merk- en auteursrecht

Pebble TV B.V. is de eigenaar van deze website. Het woordmerk (dit is de naam ”Pebble (TV)”) en beeldmerk (ons logo) op deze website zijn dan ook eigendom van Pebble TV B.V.. Het is niet toegestaan het merk en het logo voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden te gebruiken. Het downloaden en bekijken van de website en het maken van prints voor eigen individueel, en dus niet-commercieel gebruik, is natuurlijk wel toegestaan. Het materiaal en vormgeving van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Met materiaal bedoelen we teksten, logo’s, figuurtjes, tekeningen, muziek, foto’s, filmpjes (bv. trailers) en dergelijke. Dit betekent ook dat de inhoud van deze website niet mag worden verveelvoudigd of openbaar mag worden gemaakt.

Aansprakelijkheid

Pebble TV B.V. heeft veel zorg besteed aan het samenstellen en bijhouden van deze website maar kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Pebble TV B.V. is ook niet aansprakelijk indien geen toegang kan worden verkregen tot haar website.

Pebble TV B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar door hyperlinks op haar website wordt verwezen.

Pebble TV B.V. zal de vrijwillig verstrekte informatie uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden gebruiken. Contactgegevens waarmee Pebble TV B.V. de bezoeker kan identificeren zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met haar privacy verklaring, die hieronder is weergegeven.

Privacy verklaring

Pebble TV B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Pebble TV B.V. gebruikt jouw of uw gegevens voor:

* het toezenden van informatie [op jouw of uw verzoek] over haar programma’s.

* het uitvoeren van een actie. Als jij of u reageert op een actie, bijvoorbeeld een verjaardag of prijsvraag, wordt jouw of uw naam, e-mail adres, woonplaats, j/m, telefoonnummer, eventuele foto en geboortedatum door ons geregistreerd.

Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt om jou of u te kunnen informeren. De naam, woonplaats, j/m, geboortedatum, specifiek voor dat doel ingediende foto(‘s) van de prijswinnaar(s) of deelnemers aan de acties zullen wij uiteraard wel op de website plaatsen.

Prijsvragen

Wanneer jij of u wilt deel nemen aan een bepaalde prijsvraag zullen wij jou of u wijzen op eventuele specifieke regels en/of beperkingen die op die prijsvraag van toepassing zijn.

Jouw of uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder jouw of uw toestemming, behalve indien dit op grond van een wettelijke verplichting is vereist.

De namen van de prijswinnaars worden vermeld op de website na afloop van de prijsvraag.

Minderjarige kinderen

Een speciale opmerking voor ouders en verzorgers. Minderjarige kinderen mogen alleen met toestemming van hun ouders of verzorgers gebruik maken van deze website. Pebble TV B.V. vraagt aan ouders en verzorgers die hun kinderen toestaan gebruik te maken van het internet, om hun kinderen te helpen en toezicht te houden op het gebruik van het internet door hun kinderen. Pebble TV B.V. vraagt aan alle minderjarige kinderen om niet eigenhandig persoonsgegevens te verstrekken. De ouders of verzorgers wordt expliciet gevraagd om toestemming te geven voor het verstrekken van de persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wij brengen graag nogmaals onder de aandacht dat ouders en verzorgers zelf verantwoordelijk zijn om aan hun kinderen aan te geven welke specifieke onderdelen van de website voor hen geschikt zijn.

Bescherming persoonsgegevens

Jij of u hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van jouw of uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien jij of u van een van dit recht gebruik wilt maken, of indien jij of u vragen hebt over ons privacybeleid vragen wij jou of u, om een e-mail of brief te sturen naar: info@pebbletv.nl of Pebble TV B.V., Postbus 535, 2130 AM Hoofddorp - Nederland.

Wijzigingen

Pebble TV B.V. behoudt zich het recht voor deze juridische gebruiksvoorwaarden te allen tijden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Cookies

Pebble TV B.V. maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door jouw of uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van jouw of uw computer. De cookies geven Pebble TV B.V. informatie over hoe haar website wordt gebruikt. Deze informatie gebruikt Pebble TV B.V. uitsluitend om haar website te verbeteren en/of aan te passen. Jij of u kunt jouw of uw browser overigens zo instellen dat jij of u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval zou het kunnen gebeuren dat jij of u sommige mogelijkheden van de website niet meer kunt gebruiken. Indien dit het geval is, dan verzoeken wij jou of u contact op te nemen met de fabrikant van de browser.VEEL PLEZIER OP ONZE WEBSITE!


Pebble TV B.V.

Hoofddorp - Nederland
sluiten